1.
گل باغ مهیاریف, حمزه‌نژادم, حاتمیانم. تدابیر طبی (آسایش اقلیمی) از دیدگاه ابن سینا در مکان‌یابی شهر و تأثیر آن بر فضاهای اقلیمی خانه در معماری سنتی (نمونه موردی اصفهان). MHJ [اینترنت]. 4 مارس 2020 [ارجاع شده 30 ژوئن 2022];11(40):51-8. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/22661