1.
قربان نژادپ, عیاریم. معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری، درمان، دارو). MHJ [اینترنت]. 13 فوریه 2018 [ارجاع شده 25 ژوئن 2022];9(32):19-. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/17156