1.
گنج‌بخش زمانیم. استفاده ابزاري انگلستان و روسيه از توسعه پزشكي و بهداشتي در ايران دوره‌ی قاجاريه براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي. MHJ [اینترنت]. 29 آوریل 2016 [ارجاع شده 25 ژوئن 2022];2(4):165-92. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/12248