1.
قاسمی مرتقیم, بهرامیم, حیدریآ, مرزبانم, حسنید. افیون و سندرم ترک اعتیاد در طب سنتی ایران. mhj [اینترنت]. 17 دسامبر 2015 [ارجاع شده 19 آگوست 2022];7(23):127-49. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/10812