فیض آبادیزهره, جوانرقیه, مکبری‏ نژادروشنک, و علی‏ اصلژاله. “درمان‌های بی‏خوابی از دیدگاه طب سنّتی ایران و مقایسه آن با طب نوین”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 19 (فوریه 3, 2015): 185-208. دسترسی ژوئن 25, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/8120.