موید محسنیسکینه, ناصریمحسن, و یارقلیمریم. “معرفي مفردات دارويي مؤثر درتسهیل زایمان در طب سنتي ايراني”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 19 (نوامبر 24, 2014): 153-166. دسترسی ژوئن 25, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7554.