احمدبگیسمیه, جعفریانعلی‌اکبر, هاشم دباغیانفتانه, علی اصلژاله, و واعظیسید احمد. “مروری بر صرع مشارکت معدی از دیدگاه طب سنّتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 19 (نوامبر 24, 2014): 139-152. دسترسی ژوئن 25, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7552.