مظفر پورسید علی, خدادوستمحمود, شیرافکنهدی, یوسفیمهدی, و میرزاپورمحدثه. “الگوی اولویت‌بندی داروها در منابع طب سنّتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6, no. 19 (نوامبر 24, 2014): 11-28. دسترسی ژوئن 25, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/7545.