سلیم پور آبکنار سامرا, و سلیم پور آبکنار محمد. “تاریخچه شیوه های سنتی درمان با تأکید بر نقش «اقلیم جغرافیایی» در روستای آبکنارِ استان گیلان”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 13, no. 46 (ژانویه 1, 2022): 1–24. دسترسی می 29, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/34598.