عطارزاده عبدالکریم, و پورصالح امیری سیده‌مریم. “کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جام‌های جادوپزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 11, no. 38 (دسامبر 25, 2019): 59–73. دسترسی دسامبر 9, 2023. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/27291.