توکلی کاخکی ماندانا, غفاری فرزانه, و متوسلیان ملیحه. “واژه‌های معادل افسردگی در متون طب سنتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 9, no. 30 (ژوئن 12, 2017): 115–137. دسترسی ژوئن 24, 2024. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/17414.