قربان نژادپریسا, و عیاریمهدیه. “معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری، درمان، دارو)”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 9, no. 32 (فوریه 13, 2018): 19-29. دسترسی ژوئن 25, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/17156.