گنج‌بخش زمانیمحسن. “استفاده ابزاري انگلستان و روسيه از توسعه پزشكي و بهداشتي در ايران دوره‌ی قاجاريه براي بسط نفوذ سياسي و اقتصادي”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 2, no. 4 (آوریل 29, 2016): 165-192. دسترسی ژوئن 25, 2022. https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/12248.