خسروی ا., چنگیزی آشتیانی س., حق‌وردی ف., و توان ب. “نوآوری‌های زکریای رازی (925-854 م.) در تشخیص و درمان بیماری‌های کلیه”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 11, ش 38, می 2020, صص 111-20, doi:10.22037/mhj.v11i38.30392.