هادی‌زاده م., و بابایی چگینی س. “ابزار‌های ایجاد نظام سلامت نوین اسلامی بر پایه بایسته‌های شناختی و ویژگی‌های نظام‌های سلامت کلان”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 11, ش 38, دسامبر 2019, صص 43-57, doi:10.22037/mhj.v11i38.26138.