جلالی چیمه ف., ترابی فارسانی س., و بوشاسب گوشه ف. “حفظ‌الصحه اسلامی (بررسی و تحلیل نسخه خطی «نامه احمدی یا حفظ‌الصحه اسلامی» اثر دکتر امیرخان عاشوری 1332 ق.)‎”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 11, ش 38, ژانویه 2020, صص 75-96, doi:10.22037/mhj.v11i38.24654.