احمدوند ز., منتظرالقائم ا., کثیری م., و علیان ف. “روش‌های جراحی و درمان‌های یداوی بیماری‌های رحمی زنان از منظر اطبای اسلامی (از قرن سوم تا نهم قمری)”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, ج 11, ش 38, دسامبر 2019, صص 7-18, doi:10.22037/mhj.v11i38.23867.