کاوهش., چایچی رقیمیم., صدرس., عباسیانع., کاوهن., و چوپانیر. “جایگاه «ماءالعسل» در درمان بیماری‌های ریه از دیدگاه طب سنتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی, ج 7, ش 23, دسامبر 2015, صص 29-50, doi:10.22037/mhj.v7i23.10802.