[1]
نیمروزیم., “نقش حرارت در سلامت از دیدگاه طب سنتی و پزشکی نوین”, MHJ, ج 6, ش 19, صص 29-44, نوامبر 2014.