[1]
سلیم پور آبکنار س. و سلیم پور آبکنار م., “تاریخچه شیوه های سنتی درمان با تأکید بر نقش «اقلیم جغرافیایی» در روستای آبکنارِ استان گیلان”, mhj, ج 13, ش 46, صص 1–24, ژانویه 2022.