[1]
قنادیع. و داودین. س., “«درخت مسواك» در آموزه‌هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري”, Med Hist J, ج 3, ش 9, صص 119-132, مارس 2012.