[1]
خسروی ا., چنگیزی آشتیانی س., حق‌وردی ف., و توان ب., “نوآوری‌های زکریای رازی (925-854 م.) در تشخیص و درمان بیماری‌های کلیه”, mhj, ج 11, ش 38, صص 111–120, می 2020.