[1]
هادی‌زاده م. و بابایی چگینی س., “ابزار‌های ایجاد نظام سلامت نوین اسلامی بر پایه بایسته‌های شناختی و ویژگی‌های نظام‌های سلامت کلان”, mhj, ج 11, ش 38, صص 43–57, دسامبر 2019.