[1]
جلالی چیمه ف., ترابی فارسانی س., و بوشاسب گوشه ف., “حفظ‌الصحه اسلامی (بررسی و تحلیل نسخه خطی «نامه احمدی یا حفظ‌الصحه اسلامی» اثر دکتر امیرخان عاشوری 1332 ق.)‎”, mhj, ج 11, ش 38, صص 75–96, ژانویه 2020.