[1]
توکلی کاخکی م., غفاری ف., و متوسلیان م., “واژه‌های معادل افسردگی در متون طب سنتی ایران”, mhj, ج 9, ش 30, صص 115–137, ژوئن 2017.