[1]
کاوهش., چایچی رقیمیم., صدرس., عباسیانع., کاوهن., و چوپانیر., “جایگاه «ماءالعسل» در درمان بیماری‌های ریه از دیدگاه طب سنتی ایران”, Med Hist J, ج 7, ش 23, صص 29-50, دسامبر 2015.