هادی‌زاده م. و بابایی چگینی س. (2019) “ابزار‌های ایجاد نظام سلامت نوین اسلامی بر پایه بایسته‌های شناختی و ویژگی‌های نظام‌های سلامت کلان”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 11(38), صص 43–57. doi: 10.22037/mhj.v11i38.26138.