جلالی چیمه ف., ترابی فارسانی س. و بوشاسب گوشه ف. (2020) “حفظ‌الصحه اسلامی (بررسی و تحلیل نسخه خطی «نامه احمدی یا حفظ‌الصحه اسلامی» اثر دکتر امیرخان عاشوری 1332 ق.)‎”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 11(38), صص 75–96. doi: 10.22037/mhj.v11i38.24654.