احمدوند ز., منتظرالقائم ا., کثیری م. و علیان ف. (2019) “روش‌های جراحی و درمان‌های یداوی بیماری‌های رحمی زنان از منظر اطبای اسلامی (از قرن سوم تا نهم قمری)”, مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 11(38), صص 7–18. doi: 10.22037/mhj.v11i38.23867.