کاوهش., چایچی رقیمیم., صدرس., عباسیانع., کاوهن. و چوپانیر. (2015) “جایگاه «ماءالعسل» در درمان بیماری‌های ریه از دیدگاه طب سنتی ایران”, مجله تاریخ پزشکی, 7(23), صص 29-50. doi: 10.22037/mhj.v7i23.10802.