نیمروزیمجید, بمانیمریم, زارعمنیژه, زازرانیسمانه, سلطان‌آبادینجمه, فتحیمریم, و فیروز پورمرضیه. 2014. “نقش حرارت در سلامت از دیدگاه طب سنتی و پزشکی نوین”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 6 (19), 29-44. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7546.