جعفری دهکردیعفت, سهراب‏وندفرناز, ناظماسماعیل, میناییباقر, هاشم دباغیانفتانه, صادقپورامید, علی‏ اصلژاله, و مکبّری‌نژادروشنک. 2013. “تهوع و استفراغ بارداری و مروری بر علل و اسباب و درمان‌های آن در طب سنتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی 5 (14), 33-48. https://doi.org/10.22037/mhj.v5i14.4730.