خسروی اعظم, چنگیزی آشتیانی سعید, حق‌وردی فرشید, و توان بهمن. 2020. “نوآوری‌های زکریای رازی (925-854 م.) در تشخیص و درمان بیماری‌های کلیه”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 11 (38):111-20. https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.30392.