هادی‌زاده مجتبی, و بابایی چگینی سیداحمد. 2019. “ابزار‌های ایجاد نظام سلامت نوین اسلامی بر پایه بایسته‌های شناختی و ویژگی‌های نظام‌های سلامت کلان”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 11 (38):43-57. https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.26138.