جلالی چیمه فاطمه‌سادات, ترابی فارسانی سهیلا, و بوشاسب گوشه فیض‌اله. 2020. “حفظ‌الصحه اسلامی (بررسی و تحلیل نسخه خطی «نامه احمدی یا حفظ‌الصحه اسلامی» اثر دکتر امیرخان عاشوری 1332 ق.)‎”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 11 (38):75-96. https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.24654.