گل باغ مهیاریفهیمه, حمزه‌نژادمهدی, و حاتمیانمحمدرضا. 2020. “تدابیر طبی (آسایش اقلیمی) از دیدگاه ابن سینا در مکان‌یابی شهر و تأثیر آن بر فضاهای اقلیمی خانه در معماری سنتی (نمونه موردی اصفهان)”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 11 (40), 51-68. https://doi.org/10.22037/mhj.v11i40.22661.