ساکت خدیجه, فیض‌آبادی زهره, خدابخش مژده, و حامدی شکوه‌ سادات. 2017. “درمان‌های صرع از دیدگاه طب سنتی ایران و طب نوین”. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی 9 (30):27-53. https://doi.org/10.22037/mhj.v9i30.17411.