کاوهشهپر, چایچی رقیمیمهشید, صدرسعید, عباسیانعلیرضا, کاوهنرگس, و چوپانیرسول. 2015. “جایگاه «ماءالعسل» در درمان بیماری‌های ریه از دیدگاه طب سنتی ایران”. مجله تاریخ پزشکی 7 (23), 29-50. https://doi.org/10.22037/mhj.v7i23.10802.