حاجی منفرد نژادم.; حیدریم. «مرگ» از دیدگاه طب سنّتی ایران با تأکید بر آثار علامه قطب‌الدین شیرازی. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 19, p. 167-184, 24 نوامبر 2014.