عسکریف.; سياهپوشم.; نجات‌بخشف. رویکرد طب سنتی ایران و طب کلاسیک در تغذيه اختصاصی کبد در سلامت و بیماری. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 6, n. 19, p. 73-90, 24 نوامبر 2014.