جعفری دهکردیع.; سهراب‏وندف.; ناظما.; میناییب.; هاشم دباغیانف.; صادقپورا.; علی‏ اصلژ.; مکبّری‌نژادر. تهوع و استفراغ بارداری و مروری بر علل و اسباب و درمان‌های آن در طب سنتی ایران. مجله تاریخ پزشکی, v. 5, n. 14, p. 33-48, 3 جولای 2013.