سلیم پور آبکنار س.; سلیم پور آبکنار م. تاریخچه شیوه های سنتی درمان با تأکید بر نقش «اقلیم جغرافیایی» در روستای آبکنارِ استان گیلان. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 13, n. 46, p. 1–24, 2022. DOI: 10.22037/mhj.v13i46.34598. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/34598. Acesso em: 12 جولای. 2024.