قنادیع.; داودین. س. «درخت مسواك» در آموزه‌هاي طب اسلامي، طب سنتي و دانش نوين بشري. مجله تاریخ پزشکی, v. 3, n. 9, p. 119-132, 28 مارس 2012.