عطارزاده ع.; پورصالح امیری س. کاربردهای آیینی نقوش و کتیبه‌های ظروف و جام‌های جادوپزشکی با تأکید بر جام‌های دوران اسلامی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 11, n. 38, p. 59–73, 2019. DOI: 10.22037/mhj.v11i38.27291. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/27291. Acesso em: 29 نوامبر. 2023.