جلالی چیمه ف.; ترابی فارسانی س.; بوشاسب گوشه ف. حفظ‌الصحه اسلامی (بررسی و تحلیل نسخه خطی «نامه احمدی یا حفظ‌الصحه اسلامی» اثر دکتر امیرخان عاشوری 1332 ق.)‎. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 11, n. 38, p. 75–96, 2020. DOI: 10.22037/mhj.v11i38.24654. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/24654. Acesso em: 3 دسامبر. 2023.