توکلی کاخکی م.; غفاری ف.; متوسلیان م. واژه‌های معادل افسردگی در متون طب سنتی ایران. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, [S. l.], v. 9, n. 30, p. 115–137, 2017. DOI: 10.22037/mhj.v9i30.17414. Disponível em: https://journals.sbmu.ac.ir/mh/article/view/17414. Acesso em: 1 مارس. 2024.