قربان نژادپ.; عیاریم. معرفی رسائل طب سنتی در سفینه تبریز (پیشگیری، درمان، دارو). مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, v. 9, n. 32, p. 19-29, 13 فوریه 2018.