عسکریف., سياهپوشم., & نجات‌بخشف. (2014). رویکرد طب سنتی ایران و طب کلاسیک در تغذيه اختصاصی کبد در سلامت و بیماری. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 6(19), 73-90. https://doi.org/10.22037/mhj.v6i19.7548