خسروی ا., چنگیزی آشتیانی س., حق‌وردی ف., & توان ب. (2020). نوآوری‌های زکریای رازی (925-854 م.) در تشخیص و درمان بیماری‌های کلیه. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 11(38), 111–120. https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.30392