هادی‌زاده م., & بابایی چگینی س. (2019). ابزار‌های ایجاد نظام سلامت نوین اسلامی بر پایه بایسته‌های شناختی و ویژگی‌های نظام‌های سلامت کلان. مجله تاریخ پزشکی - علمی پژوهشی, 11(38), 43–57. https://doi.org/10.22037/mhj.v11i38.26138